Project Description

Hvad er jord?

Jord er primært sten! De øverste ca. 50cm jord er muldjord, som er dyrkbart. Derunder ligger råjord, som igen kan opdeles i flere jordtyper.

Helt grundlæggende er jord lavet af sten. Store sten, små sten og bitte-små sten – og bitte-bitte-små sten!

Ler, silt, sand, grus og småsten er alt sammen jord – den eneste forskel er størrelsen på de stykker sten, som jorden består af: Den såkaldte kornstørrelse.

  • Ler har en kornstørrelse på mindre end 0,002 mm
  • Silt har en kornstørrelse på 0,002 – 0,06 mm
  • Sand har en kornstørrelse på 0,06 – 2 mm
  • Grus har en kornstørrelse på 2 mm – 2 cm
  • Småsten har en kornstørrelse på 2 – 20 cm

Ja, blandede sten på op til 20 cm er faktisk jord! Og i ler er stenpartiklerne så små at man overhovedet ikke kan mærke dem med fingrene – men det er stadig bare sten.

Ud over sten findes der en række mineraler og metaller i jord.

Det øverste jordlag på ca. 50 cm er samtidig iblandet organisk materiale, altså planterester, som giver næring til nye planter. Det lag kaldes muldjord, eller bare muld. Hvis man graver ned igennem muldlaget, når du ned til den uorganiske jord, som også kaldes råjord. Råjord er med andre ord den ’rene’ blanding af sten, mineraler og metaller.

Muldjord og råjord er godt til hver deres formål. Muldjord er dyrkbart til f.eks. afgrøder, fordi det indeholder næringsstoffer fra planteresterne. Til gengæld er det umuligt at bygge noget oven på muldjord, idet det organiske materiale omsættes med tiden og jorden derfor sætter sig (dvs. synker). Råjord er mere ufrugtbart og kun visse nøjsomme plantesorter kan gro i det. Der er eksempler på at råjord udlagt på en mark stadig efter 20 år giver et dårligere udbytte end resten af marken. Til gengæld kan råjord være godt at bygge oven på. Sandjord er stabilt og ændrer sig ikke med tiden, så derfor lægges altid et lag sand inden der anlægges en bygning eller en vej. Leret råjord, derimod, kan der ikke bygges direkte på, idet vandet i leret presses ud, og jorden dermed sætter sig. Yderligere er lerjord påvirkelig af frost.

Måske er du også stødt på udtrykkene ”intaktjord” og ”fyldjord”. Intaktjord, eller intakt råjord, dækker over jord, som ikke tidligere har været opgravet. Fyldjord er groft sagt jord som tidligere har været gravet op, og som eventuelt er flyttet til et nyt sted.

Nu ved du mere om jord. Har du lyst til at vide endnu mere, kunne du læse artiklen Hvad er massefylden på jord?

Jordlag - muldjord og råjord

LÆS OGSÅ OM

Støjvold  –  dige  –  kælkebakke  –  motocross-bane  –  golfbane  –  eller andet jordanlæg

Find ud af om vi kan hjælpe med dit projekt

Kontakt os