Nyttiggørelse
af jord

Hvad, hvorfor og hvordan
Jord.dk - vi genanvender overskudsjord

Nyttiggørelse er et begreb, som optræder bredt i affaldslovgivning, og det bruges eksempelvis af Miljøstyrelsen og de kommunale miljømyndigheder. Grundlæggende betyder nyttiggørelse, at man bruger affald (herunder jord, som man ønsker at bortskaffe fra et byggeri) til selvstændigt nyttige formål i stedet for at bruge råmaterialer.

Eksempelvis kan en støjvold anlægges ved at købe grus fra en grusgrav, men i stedet kan overskudsjord nyttiggøres i støjvolden, hvorved jorden fortrænger anvendelsen af råstoffer og sparer på vores begrænsede naturressourcer.

Nyttiggørelse af jord hænger dermed tæt sammen med Cirkulær Økonomi, som bruges som betegnelse for den cyklus, hvormed man bør genanvende materialer og naturressourcer.

Hvorfor
nyttiggørelse
af jord?

For Jord.dk er klodens ressourcer dyrebare og sparsomme. Vi har fået Jorden overdraget fra tidligere generationer og skal levere den videre til de næste uden unødigt slid.

Derfor er det eneste logiske, at vi genanvender restprodukter og affald, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Mere begrundelse behøver vi ikke at have for at bruge alle vores kræfter på at nyttiggøre jord.


Jord.dk
i hele landet

Vil du høre mere?

+45 5353 9989