Loading...
Jord.dk – Formidling af overskudsjord og etablering af jordanlæg 2017-12-04T16:36:20+00:00
Motorvej med tæt trafik

Oplever du trafikstøj?

Så kan jord.dk måske hjælpe – og måske endda gratis

Vi har besluttet os for at overskudsjord skal genanvendes til nyttige formål. Derfor laver vi blandt andet støjvolde langs med veje, jernbaner og andre støjkilder. Du ejer måske ikke selv grunden hvor støjvolden skal anlægges, men det gør ikke noget. Vi har erfaring med dialog med landmænd og andre grundejere, og vi kan ofte kompensere grundejeren økonomisk for det areal der inddrages.

Læs mere
Grønne marker

Få en støjvold, og penge…

Vi kører projektet fra start til slut

Er du landmand? Eller ejer du et stort areal, der kan gøre nytte til en støjvold eller et andet større jordanlæg?
Så kan vi ofte kompensere dig for det arealtab du lider hvis grunden nyttiggøres til et jordanlæg.

Læs mere

VIDEN OM JORD

Find ud af mere om jord ved at besøge vores artikelsektion

Jord.dk - Muld er guld

Støjvold  –  dige  –  kælkebakke  –  motocross-bane  –  golfbane  –  eller andet jordanlæg

Find ud af om vi kan hjælpe med dit projekt

Kontakt os