Benløse støjvold

Status: Projektering
Recycle icon

Langs Vestmotorvejen projekterer Jord.dk en støjvold, som skal støjskærme dele af Benløse. Byen er hårdt plaget af trafikstøj med støjniveauer på op til 65 db, og i 2030 forventes dette at være steget til 71-74 db.

På beboelsessiden af anlægget bliver der offentlig adgang til en kælkebakke og et regnvandsbassin, som sammen vil udgøre et mindre byrum i fred for motorvejens larm.

Om projektet

Støjvolden er designet og beskrevet, og der samarbejdes i øjeblikket med Ringsted Kommune om lokalplan og øvrige projektgodkendelser.

Projektet vil være åbent for jordmodtagelse fra bygge- og anlægsprojekter i nærområdet mod gebyr.

  • Status: Projektering
  • Adresse: 4100 Ringsted
  • Forventet opstart: April 2023
  • Støjdæmpning: Op til 75%
Benløse støjvold
Status: Projektering
Støjvold

4100 Ringsted

Vil du høre mere?

+45 5353 9989