Lund terrænregulering

Status: Afsluttede
Recycle icon

I Lund ved Horsens var der for år tilbage blevet udgravet et større areal af en mark til opførelse af en ny landbrugsbygning.

Byggeriet blev imidlertid aldrig realiseret med det resultat at arealet i årevis havde henlagt med udyrkbar råjord.

Om projektet

Jord.dk indhentede sammen med lodsejeren landzonetilladelse til genetablering af det historiske landskab med muldjord, så arealet igen blev dyrkbart.

Muldjorden stammede fra udgravning til en stor erhvervsudstykning kun få kilometer væk, hvor transportgiganten DSV opførte Nordeuropas største logistikcenter.

Den meget korte transportafstand sparede ikke mindre end 50.000 kørte lastvognskilometer i forhold til alternativerne.

  • Status: Afsluttede
  • Adresse: 8700 Horsens
  • Jordmængde: 12.000 kubikmeter
Lund terrænregulering
Status: Afsluttede

8700 Horsens

Vil du høre mere?

+45 5353 9989