Slagelse terrænregulering

Status: Afsluttede
Recycle icon

Ved Slagelse havde en landmand store dyrkningsproblemer på en mark på grund af vandsamlinger grænsende op til en naturlig sø.

I det pågældende terræn var dræning ikke effektivt, idet der ikke kunne opnås tilstrækkelig fald på drænene til at de kunne lede vandet væk.

Om projektet

Jord.dk designede i respekt for landskabet et justeret terræn som overholdt en god respektafstand til den tilgrænsende §3-sø.

Herefter indhentedes de nødvendige kommunale godkendelser, og det nye terræn blev anlagt med overskudsjord fra Slagelse-området.

  • Status: Afsluttede
  • Adresse: 4200 Slagelse
  • Jordmængde: 20.000 kubikmeter
Slagelse terrænregulering
Status: Afsluttede

4200 Slagelse

Vil du høre mere?

+45 5353 9989