Rådgivende ingeniører

Jord.dk leverer rådgivende ingeniørydelser inden for miljø, landskabsdesign og afledning af overfladevand.

Vi er dedikerede til at levere løsninger, som hviler på et stærkt fundament af faglighed og ikke mindst praktisk erfaring, og som overholder den komplekse lovgivning inden for miljø-, natur-, vandløbs- og planlovgivningen.

Jord.dk er forsikret med en rådgiveransvarsforsikring til kundens og myndighedernes tryghed for holdbare leverancer.

Eksempler på ydelser:

  • Rådgivning om reglerne for jordflytning og ændring af landskaber
  • Udfærdigelse af myndighedsansøgninger for konkrete landskabsprojekter
  • Landskabs- og beplantningsdesign
  • Design og analyse af ændringer i strømning af overfladevand
  • 3D-tegninger – såvel tekniske som naturtro – af landskaber og beplantning

3D-tegninger

3D-illustrationer kan være et væsentligt element i din kommunikation om dit projekt. Alle interessenter, såsom bygherrer, myndigheder og naboer, kan have stor nytte af at se et projekt konkret illustreret i projekteringsfasen.

Yderligere kan vores 3D-tegninger bruges i anlægsfasen til indlæsning i dozere eller andet maskinel for en helt nøjagtig udførelse af den projekterede landskabsændring.

Bakkelandskab

Støjvold  –  dige  –  kælkebakke  –  motocross-bane  –  golfbane  –  eller andet jordanlæg

Find ud af om vi kan hjælpe med dit projekt

Kontakt os