Ledige stillinger

Alsidig Projektkonsulent inden for miljøområdet

Jord.dk søger en Projektkonsulent til udfærdigelse af projektbeskrivelser og ansøgninger om myndighedstilladelser til landskabsløsninger, f.eks. støjvolde, bakkelandskaber og terrænreguleringer.

Om jobbet

Dine opgaver vil primært ligge på tre områder:

  1. Indledende screeninger af miljø-, natur- og anlægsforhold for nye konkrete projektmuligheder
  2. Projektbeskrivelser og myndighedsansøgninger, som sammenfatter miljøvurderinger, støjberegninger (ved støjvolde) planforhold med videre. Dette er altid i kontekst af visse lovgivninger – primært Planloven, Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.
  3. Yderligere vil du, eventuelt efter en oplæring, arbejde med teknisk design af landskaber i form af blandt andet 3D-design i GIS-værktøjet QGIS.

Herudover vil du indgå i teamet i de drøftelser vi løbende har omkring hvilken projektstrategi vi skal forfølge i hvert enkelt projekts tilfælde og i øvrigt være tæt på dine kollegers opgaver på samme projekter.

Om dig

Du kan genkende dig selv i følgende:

  • Stærk i skriftlig fremstilling og i at præsentere en kompleks problemstilling præcist og forståeligt
  • Yderst lærenem – og når du har erfaret noget i én sammenhæng, formår du at bruge det i en anden
  • Teknisk flair – du kan lide at lære et teknisk IT-værktøj at kende og forbedrer dig i værktøjet af dig selv

Så længe du rammer disse tre færdigheder, er du inden for rækkevidde af jobbet. Vi lægger derfor ikke så stor vægt på din uddannelse, men det kunne være ingeniør, landinspektør, agronom eller bygningskonstruktør.

Din erhvervsmæssige baggrund er også mindre vigtig end de tre essentielle kompetencer, men det er en fordel med myndighedserfaring – enten som sagsbehandler ved en myndighed eller arbejde med myndighedsansøgninger f.eks. som rådgivende ingeniør.

Vi tilbyder

Du bliver ansat i en lille, dynamisk virksomhed, og den rigtige profil vil derfor få stor indflydelse på vores virksomheds udvikling. Lige nu er vi seks højtuddannede medarbejdere med en uformel og humoristisk omgangsform, og vi glæder os til at få dig som kollega!

Vi udvikler, projekterer og beskriver store landskabsprojekter, hvortil vi udelukkende anvender overskudsjord fra bygge- og anlægsbranchen.

Vores arbejdsbillede er alsidigt og varieret, og hvert nyt projekt skal angribes på en ny måde, men altid funderet i vores stærke faglighed.

Virksomhedens formål er tredobbelt:

  1. Vi anlægger efterspurgte landskabsprojekter, som beriger de lokalsamfund, hvor de anlægges
  2. Vi bidrager til at samfundet altid har nyttige muligheder for bortskaffelse af den overskudsjord, som er et uundgåeligt biprodukt i mange bygge- og anlægsprojekter
  3. Vi sparer samfundet for tusindvis af lastvognskilometer med jord ved at stille mere lokale anvendelsesmuligheder til rådighed

Alt det praktiske

Arbejdssted: Fussingsvej 8, 8700 Horsens
Ansættelsesdato: Når det passer dig – så snart som muligt
Stillingsomfang: 37 timer

Vi holder samtaler løbende, så ansøg snarest muligt. Sidste frist for ansøgning er den 25. oktober 2021.

Vil du vide mere, så ring til administrerende direktør Rolf Mørk Nielsen på 41 19 41 39.

Ansøg her