Project Description

Jordforurening i Danmark

Jordforurening tages ekstremt seriøst i Danmark. Gennem de sidste 20 år har politikerne indført en række stramninger og kontroller, som skal forhindre ny forurening samt at eksisterende forurening spredes i forbindelse med jordflytning.

Jordforurening kortlægges

Det er i dag regionernes (og før dem amternes) opgave at kortlægge forurening på to niveauer. Hvis man har konkret mistanke om at en jordmatrikel kan være forurenet, registrerer regionen den som forurenet på ”vidensniveau 1” (også kaldet V1-niveau). Det kan f.eks. skyldes at der har ligget en tankstation eller et renseri på grunden, men forureningen er stadig kun en konkret mistanke – ikke en konstateret forurening. Er jordforureningen derimod konstateret ved jordanalyser, bliver grunden registreret som forurenet på vidensniveau 2 (V2-niveau).

Alle V1- og V2-kortlagte grunde i Danmark er offentligt tilgængelige på internettet, og vi kan godt lide den overskuelige version på DinGeo.

Ud over den konkret mistænkte og konstaterede  jordforurening, som regionerne administrerer, kan kommuner kortlægge områder, som er under generel mistanke for forurening (de såkaldte områdeklassificerede områder). Dette er typisk byområder og vejområder. Her forventes der et let forhøjet forureningsniveau, men ikke noget der vurderes miljø- eller personskadeligt. Hvis man ønsker at flytte mere end blot 1 kubikmeter jord væk fra en områdeklassificeret eller V1-/V2-kortlagt jordmatrikel, skal der foretages forureningsanalyser på et godkendt laboratorium og jordflytningen skal godkendes af den pågældende kommune.

Forureningsniveauer

Jordflytningsbekendtgørelsen rummer det primære regelsæt for jordflytning i Danmark. Bekendtgørelsen beskriver grænseværdier for hvornår jord opfattes som forurenet. Grænseværdierne er defineret for forskellige olie- og tjæreforbindelser og tungmetaller som bly, kobber og cadmium. Hvis indholdet af disse stoffer er over de definerede grænseværdier, anses jorden for forurenet, og hvis jorden flyttes fra matriklen, skal den køres til rensning eller kontrolleret deponering. Hvis der ved jordanalyser måles et let forhøjet forureningsniveau i jorden, er det under visse omstændigheder miljømæssigt risikofrit at genanvende jorden til f.eks. støjvolde, diger og havneanlæg. Ren jord (dvs. jord der er analyseret til at ligge lavere end visse grænseværdier) er det normalt altid problemfrit at genanvende i disse jordanlæg.

Illustration af forurening i Danmark

LÆS OGSÅ OM

Støjvold  –  dige  –  kælkebakke  –  motocross-bane  –  golfbane  –  eller andet jordanlæg

Find ud af om vi kan hjælpe med dit projekt

Kontakt os